De rechtsgebieden van Lemmen & De Kan Advocaten

Ons advocatenkantoor in Limburg is begaan met mensen die juridische rechtsbijstand nodig hebben, maar hiervoor niet de financiële middelen hebben. Wij staan u bij binnen de volgende rechtsgebieden: asielrecht, vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring, personen- en familierecht, psychiatrisch patiëntenrecht en strafrecht.

Asielrecht

Vluchtelingen zijn van alle tijden. Daar waar oorlog heerst en onderdrukking, ontvluchten mensen hun land. Velen van hen doen in Nederland een asielaanvraag. Zij hebben dan recht op bijstand door een advocaat. Mr. De Kan is gespecialiseerd in het vluchtelingenrecht en staat vluchtelingen bij in hun asielprocedure. Zij vindt het een eer om met zoveel verschillende mensen uit verschillende landen en culturen te mogen samenwerken en is dankbaar dit werk voor hen te mogen doen. Tijdens de gesprekken met de vluchtelingen wordt gebruikgemaakt van een tolk, die kosteloos wordt ingeschakeld.

Vreemdelingenrecht

Er zijn voor mensen uit een ander land vele redenen om naar Nederland te willen komen. Denk aan de liefde, werk, studie, medische behandeling of gezinshereniging. Om zich hier te vestigen, hebben deze mensen een verblijfsvergunning nodig. Bij ons advocatenkantoor zijn beide advocaten gespecialiseerd in dit rechtsgebied. Wij staan onze cliënten vanuit Nederland bij in de vaak complexe procedures.

Vreemdelingen­bewaring

Zogenaamde illegale vreemdelingen kunnen door de Nederlandse autoriteiten in bewaring worden gesteld. Het doel is uitzetting naar het land van herkomst, dan wel naar een ander land waar zij rechtmatig verblijf hebben. Mr. De Kan is gespecialiseerd in dit rechtsgebied en staat cliënten bij in hun proces.

Iedereen verdient juridische rechtsbijstand

Neem contact op

Personen- en familierecht
(waaronder echtscheidingen)

Conflicten over de omgang met de kinderen, de inboedelverdeling en alimentatie. Dergelijke conflicten komen niet alleen voor bij echtscheidingen, maar ook als je ongehuwd bent en uit elkaar gaat. Het zijn veelvoorkomende kwesties waarbij het belangrijk is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Mr. De Kan is uw advocaat en mediator tijdens deze lastige en vaak ook emotionele periode. Ook bij andere juridische vraagstukken die vallen onder het personen- en familierecht staat mr. De Kan u bij.

In echtscheidingszaken werkt mr. De Kan samen met het onafhankelijk financieel adviesbureau Bastiaans & Winkelmolen uit Weert, die u op financieel gebied op zeer deskundige wijze begeleiden, zodat u beiden tevreden bent. Meer weten over financieel adviesbureau Bastiaans & Winkelmolen? Klik hier!

Psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ)

Een onderdeel van het personen- en familierecht is het psychiatrisch patiëntenrecht. Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen kan diegene gedwongen worden opgenomen op basis van de BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). Aangezien dat een vorm van vrijheidsberoving is, heeft iemand altijd recht op bijstand van een advocaat. Zowel mr. Lemmen als mr. De Kan kunnen bij dit soort juridische kwesties rechtsbijstand verlenen.

Letselschade en slachtofferhulp

U kunt zowel lichamelijke als geestelijke schade ondervinden als gevolg van een ongeval. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een verkeersongeval, bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of om de gevolgen van een medische fout. Ook in geval van mishandeling kan er sprake zijn van letselschade. Is het letsel ontstaan door toedoen van een andere persoon, een bedrijf, of instantie, dan kunt u mogelijk recht hebben op schadevergoeding. Mr. Lemmen staat u graag bij in het bekijken van de mogelijkheden daartoe.

Strafrecht

Wordt u (onterecht) beschuldigd van een strafbaar feit? Dan staat mr. Lemmen u bij in uw strafproces en stelt uw belangen altijd voorop. Uitgangspunt is nog altijd: iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen.

Rechtsbijstand nodig?

Neem contact op

Lemmen & De Kan Advocaten


Bezoekadres:

Kloosterstraat 29
6093 CT, Heythuysen

Postadres:

Postbus 3074
6093 ZH, Heythuysen

KvK

14111932

Contactgegevens


T: 0475 494402

F: 0475 494714

@: info@lk-advocaten.nl

Openingstijden


Maandag 09:00 - 12:00 14:00 - 16:30

Dinsdag 09:00 - 12:00 14:00 - 16:30

Woensdag 09:00 - 12:00 14:00 - 16:30

Donderdag 09:00 - 12:00 14:00 - 16:30

Vrijdag 09:00 - 12:00 14:00 - 16:30